Sigyn R. Waerland - "När VarDag blir Välmående..."
Frekvens-/ Kvantmedicin QXCI /SCIO 
 
 
QXCI står för Quantum XRROID Conscious Interface. Det är ett nytt databaserat instrument för energimedicinsk behandling. Instrumentet kan hjälpa till att ge underlag för att ställa diagnos. QXCI behandlar inte sjukdomar utan rättar till obalanser och stresstillstånd, vilket bl.a. kan förbättra immunförsvaret, göra att patienten mår bättre och blir av med sina symptom.
 
QXCI är utvecklad av professor Bill Nelson i USA. Han arbetar med energimedicin och har ägnat 20 års forskning för att ta fram detta instrument. QXCI mäter kroppens energiobalanser (som underlag för diagnos) och normaliserar (behandlar) obalanser.
 
Obalanser i kroppens energiflöden kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man känner några symptom. QXCI kan mäta och dessutom korrigera dessa obalanser vilket kan leda till att sjukdom aldrig uppstår. Om symptom redan uppstått kan instrumentet lindra och ge ett ökat välbefinnande.
 
Tusenårig kunskap
Man vet sedan länge att varje levande väsen är utrustat med ett energifält runt sig (aura) och att detta energifält fungerar som kommunikation med omvärlden. Kineserna använder sig av energifältet som omger vår kropp och de därtill kopplade akupunkturpunkterna för att mäta reaktioner och för att behandla. I Kina har man använt sig av detta fenomen i formen av akupunktur sedan tusentals år tillbaka och också lyckats både diagnostisera, lindra och ibland bota sjukdomar. Man gav också friska personer sjukdomsförebyggande akupunktur.
 
Man kunde finna brister på olika substanser i kroppen genom att låta patienten hålla en bit av substansen i handen och sedan mäta kroppens reaktion för eller emot detta ämne. Varje cell i vår kropp har förmågan att reagera "för" eller "emot" liksom t.ex. encelliga djur har förmågan att dras till näring eller dra sig ifrån gifter trots att dessa djur (t.ex. amöban) inte besitter några av de sinnen vi människor är utrustade med.
 
"Fingeravtryck" underlättar diagnos
Alla ämnen avger en egen unik, elektrisk signal. Därigenom är det möjligt att identifiera ett ämne på signalen det sänder ut. Vi kallar det här för ämnets "fingeravtryck".
 
Detta har prof. Nelson utnyttjat och programmerat in olika ämnens elektroniska "fingeravtryck" i en dator. Genom att skicka ut fingeravtryckens signaler till kroppen, kan han mäta svaret från varje ämne och presentera reaktionen på en datorskärm. Där visas om kroppen behöver ämnet eller vill stöta bort det (på engelska "toxic or needed").
 
På bara ca 3 minuter kan QXCI mäta reaktionen från en stor mängd olika ämnen – avsevärt snabbare än med andra instrument där man måste mäta ett ämne i taget genom att låta patienten hålla ämnet i handen.
 
Mätningen sker via elektriskt ledande gummibandselektroder som appliceras runt handleder och fotleder samt med ett band runt huvudet. På så sätt får elektroderna kontakt med kroppens akupunkturmedianer och därmed alla akupunkturpunkter. Elektroderna är kopplade till QXCI som i sin tur är kopplad till en dator där alla "fingeravtryck", testprogram och behandlingsprogram finns lagrade.
 
Vissa brister skapar sjukdomar, t.ex. kan C-vitaminbrist orsaka skörbjugg. Eftersom kroppen inte känner till skörbjugg (eller andra namngivna sjukdomar) utan bara "för eller emot" C-vitamin, måste vi själva dra slutsatsen. I vissa fall gör datorn det och kan presentera ett sjukdomsnamn.
 
Kroppens alla organ, muskler, tänder etc. har också ett elektroniskt "fingeravtryck" som kan nås via akupunkturpunkter och därmed akupunkturmeridianerna och gummielektroderna. Fingeravtrycket från ett sjukt organ är inte exakt detsamma som från ett friskt. Genom att låta QXCI mäta de olika organen kan tillståndet hos kroppens organ presenteras på dataskärmen. Till exempel en sjuk lever, en inflammerad tand, en svulst, värk i ryggen eller skadade nerver. Andra levande organismer som bakterier, parasiter, maskar etc. kan registreras på samma sätt.
 
 
QXCI innehåller också ett behandlingsprogram som, på basis av testresultatet, försöker tillrättalägga de funna obalanserna på olika sätt. Genom att försöka återställa "fingeravtrycket" till sitt friska läge kan sjukdomsbilden hävas. Exempelvis kan tandvärk och ryggskott lindras eller till och med försvinna.
 
 
Förebygga sjukdom
Att vara symptomfri är inte alltid tecken på hälsa. Varje obalans som kan vara tecken på begynnande sjukdom registreras i det undermedvetna och hos immunförsvaret långt innan vi har några påvisbara symptom. Dessa obalanser kan QXCI registrera och visa på dataskärmen samt korrigeras med behandlingsprogrammets hjälp.
 
I Kina fanns (och finns) en akupunktör i nästan varje by. Hans mission var att förhindra sjukdomar med hjälp av sin akupunktur. Misslyckades han, fick han inte betalt. Kinesernas metoder utgör grunden tilll Prof. Nelsons instrument. Med hjälp av modern datateknik och elektronik har han och andra forskare förstått att kroppens akupunkturpunkter innehåller mycket mer information om våra organs tillstånd än vad man tidigare anat. När vi har fått symptom på en sjukdom kan det ofta vara för sent att bota och vi får nöja oss med att lindra symptomen med hjälp av piller.
 
 
Energimedicin! Kvantmedicin!  Frekvensmedicin! 
QXCI: Quantum Xerroid Conscious Interface är ett databaserat instrument som söker och reglerar obalans.
 
Jag, Sigyn Waerland, rekommenderar dig att börja med två/tre-timmarspasset QXCI-TEST + regl. av obalanser inkl. personligt ordinerade preparat.  
 
Fortsätt sedan med QXCI SÖK/REGLERING AV OBALANSER inkl. personligt ordinerade preparat ca 1 1/2 tim.
 
Kontrollera gärna varje månad din kropps nuläge. Riskprofil, Endokrina systemet, organ, immunförsvar och chakrastatus plus enzymer, vitaminer och mineraler + vad "Testmatrisen " berättar. Avslutas med "Dr Nelson-rapport" med ditt kommande ev. åtgärdsprogram, ditt ord / tankemening.
 
QXCI-Instrumentet känner av och väljer vad du behöver för sorts reglering via elektroder med frekvenser, vibrationer, trivector, bioresonans m.m. t.ex. meridianbalans, organbalans, kronisk trötthet, viktreducering, minne, inlärning, aura-, chakra-, specifika obehag som tandvärk, öron, arm, knä m.fl. Hjälper din kropp/själ/psyke att själv hjälpa på optimalt sätt. Måste ses och prövas - unik i sitt slag!
 
Vid ombokning/avbokning, ring alltid mobilen 0707902070! Be att få bekräftelse!Före 48 timmar-gratis; annars halv avgift vid ombokning eller hel avgift vid avbokning. Oavsett orsak.
 INFO om QXCI på Internet: www.qxsubspace.com
 
Kärlek fungerar - Trådlöst fungerar - Energimedicin Frekvensmedicin fungerar! "20 år före vår tid"

DISTANSBEHANDLING
HUR GÅR DET TILL?

 JA, LITE LIKNANDE SOM EN MOBILTELEFON egenligen:  I datorn läggs ditt namn in,var du är född, och när du är född- det finns ingen annan än du som har den kombinationen (kan liknas vid mobilnummer) På det datorbaserade instrumentets metallplatta läggs "Ditt Signum": hårlock/foto/namnteckning/teckning (energi från klient/barn/djur ifråga-som bör vara informerad) eller alla tre saker för de som vill vara riktigt säkra. 
Vi har bokat tid som vanligt t.ex kl 10.00. Klienten vilar första kvarten. Då "ringer" instrumentet "upp" klient/djur/barn samtidigt som jag kopplar upp mig mentalt på klienten. Klienten tar det lugnt under den sammanlagda regleringstiden som är avsatt t.ex en och en halv timme - till kl 11.30.
Jag jobbar som vanligt med TEST, regleringar av obalanser SAMT tar fram personliga doseringar av kosttillskott/ örter/ homeopati/ annat stödjande.
Ca kl 11.30 ringer klienten upp mig på telefon och får under närmsta kvarten, som ingår, rapport av dagens QXCI-regleringar m.m. samtidigt som ytterligare regleringar sker.

Före Distansregleringen:
 Ev. hårlock, foto samt namnteckning på papper skickas, liksom 2 av Sigyn tidigare skickade dokument- som nu returneras påskrivna innan start, samt betalning till Sigyn.

Efter distansregleringen:
Brev från Sigyn skickas med kvitto och eventuella dokument och handlingar rörande dagens regleringar t.ex rekommendation av stärkande/utrensande medel m.m.

Skillnad på närvaro eller inte?
Viss skillnad: god mottagning på frekvensmedicinen på mellan 80-100% (det beror naturligtvis på klientens "uppkoppling" också) och kanske du missar den goda pratstunden med tipsen i stunden..

Välkommen med frågor om du/ni undrar. Jag förstår fullkomligt om ni tvekar, men ÄR NI MYCKET skeptiska - har jag ett bra erbjudande, ring så får ni veta.

Jag var själv mycket skeptisk till distansregleringar! 
Efter ett års arbete med denna frekvensmedicin/Biofeedback så var jag på konferens i Budapest och fick träffa kolleger från USA och Canada som arbetat med detta länge och jag fick vetskap om "subspace" / distans regleringar med QXCI/SCIO, att det går att söka och reglera obalanserna per distans på ovan beskrivet sätt - att hjälpa människor och djur på annan ort som inte behöver närvara fysiskt; inte uppkopplade med pannband och elektroder!
Jag testade med familj och vänner först och fick kapitulera när jag märkte resultaten-även hos de som bodde långt ifrån och inte ens varit här på besök!

Så under de senaste 11 åren har jag arbetat med detta med goda resultat och vill förmedla att det går att ordna för dig och de som är positivt inställda samt öppna för att energi kan skickas "trådlöst"!
Välkomna!

 
 
 
Mitt företag är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse.   Som ett resultat, är en hög del av våra kunder, återkommande kunder och hänvisningar.
 
Vi välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig den bästa servicen frekvensmedicinen har att erbjuda.
 
Välkommen!
 
Med vänlig hälsning
Livsföringsguide Sigyn Waerland, för "VarDags Välmående"!
 
 
Plats: från 7e juli 2010
 
Dannemansvägen 18
 
181 41 Lidingö:
 
Öppetider:
 
Mån - Lör: BOKA DIG!        Lör: vissa lördagar
Sön: Stängt
 
Färdbeskrivning kommunalt:
 
T-Bana till Ropsten (ca 10 min fr T-centralen)
 
Buss 201 mot BREVIK (KOTTLA) från Ropsten ca 7 min TILL 
HERSBY ÅKER,
gå rakt över gatan och runda ena eller andra hörnan på tegelradhuslängan mittemot busstation, röd brevlåda, trappor. Har du åkt förbi brandstation har du åkt FÖR långt! Välkommen!
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.