Sigyn R. Waerland - "När VarDag blir Välmående..."
 
ImuPro Matintoleranstest

Vårt företag är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse.Jag är beredda att möta de behov. Som ett resultat, är en hög del av våra kunder, återkommande kunder och hänvisningar.
 
 
ImuPro - Matintoleranstest
 
 
Mag-tarmproblem, övervikt, migrän, hudbesvär och koncentrationsproblem kan orsakas av födoämen. 
Känner du igen dig i dessa symptom? Har du kroniska mag- tarmbesvär såsom uppkördhet, diarré, irriterad tarm (IBS) eller förstoppning? Lider du av huvudvärk, kronisk trötthet, övervikt eller ledvärk? Har du hudproblem såsom klåda, eksem, akne eller psoriasis?
Orsaken till många av dessa kroniska problem är ännu inte helt klarlagd. Därför består behandlingen i många fall av symptomlindring och dessvärre blir man inte av med det som orsakar problemen.I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
då om födoämnesintolerans eller en allergi typ III mot födoämnen.
Födoämnen kan skada kroppen på många olika sätt och det finns flera orsaker till varför man kan bli sjuk av det man äter:
 
 
Typ I födoämnesallergi
Den mest kända allergin är typ I-varianten som ger omedelbara och ibland livshotande symptom direkt efter att man ätit ett visst födoämne.
Jordnötsallergi är ett klassiskt exempel. Det kan räcka med spår av jordnötter för att orsaka en anafylaktisk chock. Oftast är det ganska lätt att identifiera vad det är man inte tål även utan att ta ett allergitest.

Typ III födoämnesallergi (födoämnesintolerans)
Denna typ av allergi kan också kallas för dold eller fördröjd allergi. Symptomen kommer först efter några timmar eller till och med dagar efter födointaget och är inte livshotande. Symptomen varierar från olika typer av mag-tarmbesvär, huvudvärk, hudbesvär, ledvärk mm. till trötthet och psykiska störningar.

Det finna viktiga skillnader mellan typ I och typ III födoämnesallergi:
 
Typ I födoämnesallergi  
 
Omedelbar reaktionFörmedlas av IgE-antikropparReaktionen kan vara livshotandePåverkar främst slemhinnornaLiten mängd kan orsaka akut reaktionAllergi mot ett fåtal ämnenLätt att upptäcka självMan undviker det berörda födoämnetPricktest ger positivt utlsagTestas i svenska sjukvården
 
 
Typ III födoämnesallergi
 Fördröjd reaktion
Förmedlas av IgG-antikroppar
Ej  livshotande reaktion
Kan påverka olika vävnader i kroppen
 Liten mängd ger endast svaga symptom
Många födoämnen kan vara involverade
Svårt att själv identifiera födoämnena
Fortsatt konsumtion av födoämnena
Pricktest visar inget
Testas inte inom svenska sjukvården
 
 
 
 
Födoämnesintolerans (Typ III födoämnesallergi)Dagens allt mer stressade livsstilsmönster kombinerat med exempelvis läkemedels-användning, alkohol, kaffe eller te kan leda till att tarmslemhinnan skadas. När detta sker kan proteiner från olika födoämnen som man äter passera genom tarmslem-hinnan och in i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-anti-kroppar bildas mot varje enskilt protein.

IgG-antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och immunför-svaret försöker oskadliggöra dessa immunkomplex med hjälp av en inflammatorisk reaktion.  Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar av kroppen, kan inflammationen påverka även andra organ och vävnader också, inte bara tarmen. Detta kan leda till kroniska inflammatoriska besvär såsom:                               - Magproblem; diarré och uppsvälldhet mm.
                               - Hudproblem; eksem, psoriasis och akne mm.
                               - Migrän och huvudvärk

                               - Högt blodtryck
                               - Fetma

En uteslutning av de födoämnen ur kosten som immunsystemet reagerar mot, gör det möjligt att minska inflammationen, avlasta kroppen och få symptomen att avta.

ImuPro - ett test som avslöjar orsakerna
Genom en omfattande analys kan man med hjälp av ImuPro mäta mängden av specifika IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som immunförsvaret har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina symptom.

För att kunna genomföra analysen behövs ett blodprov taget från ditt armveck. Det är tack vare att ImuPro använder ett venöst blodprov och inte kapillärt som det går att analysera så många födoämnen som 270 stycken. Det säkerställer också att inga föroreningar kan ske. Blodprovet skickas sedan till ett laboratorium i Tyskland som är specialiserat på att analysera IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet. Resultatet skickas med post, antingen till dig personligen eller till din terapeut, och ni har det inom 14 dagar. Baserat på resultatet och de rekommendationer som medföljer kan du och/eller din terapeut utarbeta din personliga kostplan och nya diet. För dig som bor i Norge eller Finland går det till på exakt samma sätt och du beställer testet direkt från oss, se länk längst ned.

ImuPro erbjuder dig flera olika möjligheter att testa om du har intolerans mot födoämnen. Du kan antingen välja det mest omfattande testet, ImuPro300, som direkt ger dig en komplett analys av alla födoämnen, eller gå stegvis fram med hjälp av ImuPro PreScreen, ImuPro100 och ImuPro200. Oavsett vilken väg du väljer att gå behövs det endast ett blodprov. ImuPro300 är marknadens mest omfattande test av födoämnesintolerans.

ImuPro- våra olika test
ImuPro PreScreen ger en indikation på om du har matintolerans och ger svar på om du har reaktioner mot olika grupper av födoämnen. Däremot får du inte några svar på eventuella reaktioner mot enskilda födoämnen och testet räcker inte som underlag för att ändra din diet. Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro100, ImuPro200 och ImuPro300 med samma blodprov.
Pris: 825 kr.
ImuPro100 testar 90 av de vanligast förekommande födoämnena. Du får en sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne. Dessutom ett kompendium som utförligt beskriver testresultatet och som går igenom hur du med hjälp av våra rekommendationer kan få till en lyckosam förändring av din diet. Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro200 och ImuPro300 med samma blodprov.
Pris: 2 600 kr.
ImuPro200 testar 180 födoämnen, inklusive de som ingår i ImuPro100. I detta test är det särskilt fokus på födoämnen som utgör ett alternativ till livsmedel som ofta orsakar intolerans; glutenfria alternativ till spannmål, alternativ till mejeriprodukter, hönsägg, många fiskarter, vilt, grönsaker och frukter.

Du får en sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne. Dessutom ett kompendium som utförligt beskriver testresultatet och som går igenom hur du med hjälp av våra rekommendationer kan få till en lyckosam förändring av din diet. Du får även en personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet.

Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro300 med samma blodprov.
Pris: 3 875 kr.
ImuPro300 testar 270 födoämnen och tillsatser och är vårt och marknadens mest omfattande test. Här ingår även de 180 födoämnen från ImuPro100 och ImuPro200.

Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, finner du i detta test även regionspecifika födoämnen. Dessutom analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans.

Förutom själva sammanställningen över mätresultaten får du tre olika kompendium:
  • en detaljerad beskrivning av ditt testresultat
  • en omfattande patienthandbok som innehåller fakta, goda råd samt även en beskrivning över samtliga födoämnen som ingår i testet
  • en personlig receptsamlig som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet
Pris: 5 150 kr.
 
ImuPro PreScreen                                                                                                   825kr 
 
ImuPro100       ca 90 av de vanligast förekommande födoämnena               2.600kr 
 
ImuPro200       ca 180 av de vanligast förekommande födoämnena             3.875kr
 
 ImuPro300       ca 270 av de vanligast förekommande födoämnena             5.150kr 
 
Tillägg för uppgradering från ImuPro 100 till 200                                                  2.230kr  
 
Tillägg för uppgradering från ImuPro 200 till 300                                                 2.230kr 
 
Tillägg för uppgradering från ImuPro 100 till 300                                                  3.505kr 
 
 
Första besök , grundlig  genomgång av testerna, vad det innebär + kortare behandling  mm. 600kr
 
Besök efter testet är utfört,  grundlig  genomgång av ditt personliga test, kost etc.               750kr/tim
 

 

 
 
 
Vi välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig den bästa servicen vi har att erbjuda.

 


Plats:  Dannemansvägen 18,  Lidingö, 181 41


Öppetider:


Mån - Lör: enligt överrenskommelse 

Lör: enligt överrenskommelse

Sön: Stängt

 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint