Sigyn R. Waerland - "När VarDag blir Välmående..."

Instant Transformation,  Kvantfysik

även kallat Matrix Energetics

 
Instant Transformation är precis vad jag gör.

Omedelbar förändring och transformation av icke önskade tillstånd och mönster i ditt liv. Det kan vara fysiska skador till livsmönster som är besvärande. Eller så du vill manifestera något in i ditt liv. I Matrix Energetics är Dr. Richard Bartlett från Seattle i USA grundaren av ME.
 
Matrix Eneregetics är en ny teknologi och ett nytt paradigm inom läkning, healing, coaching. 
Dr. Bartlett beskriver ME som ”The Science and Art of Transformation”.

Det bästa: ”Det fungerar varje gång”!
Matrix Energetics är ett fenomen som drivs av intention och du får en fysisk och observerbar effekt varje gång. Detta spännande nya verktyg kan användas till praktiskt taget vad som helst du kan tänka dig. Livsteman, fysiska tillstånd, du kan transformera tidigare trauman, skador, känslomässiga mönster, du kan förändra och bjuda in helt nya möjligheter i ditt liv. 

Matrix Energetics utmanar din uppfattning om vad healing är, vad sjukdomar är och vad verkligheten är.
”Matrix Energetics är en teknologi och ett nytt komplett system för läkning, egenvård och transformation”.

Matrix Energetics stöds av modern fysik och kvantfysik. För att verkligen förstå vidden av vad som är möjligt med detta system, måste du uppleva det själv. Matrix Energetics bygger bl.a. på kvantfysik, super-strängteorin och Sheldrake Morphic Resonance.
 
Matrix Energetics är inte något som kan definieras eller förklaras – det är en väg till transformation. Denna transformation sker genom att vi observerar och kommunicerar på kvantnivå med de energivågor och den information som skapar vår verklighet. Bara fantasin kan begränsa vad som är möjligt att transformera.

Vad gör man när man “gör” Matrix Energetics? Du skapar och förändrar verkligheten på den kvantmekaniska nivån och observerar makro följderna av dessa förändringar. Detta nya paradigm ger dig omedelbar tillgång till nya tillstånd av medvetenhet som gör det möjligt att interagera med den materiella världen och låta transformera den. Läs mer om Matrix Energetics på Dr.Bartletts hemsida: www.matrixenergetics.com
 
Det bästa: ”Det fungerar varje gång”!

En session kan ta en kort stund, oftast håller vi oss till en timme, inkluderat samtal m.m.
 
Utbildad av Mikael Säflund, Stockholm
 Superstängteorin:

 Som vi alla vet är allt i universum uppbyggt av atomer. Atomerna är uppbyggda av elektroner, protoner och neutroner. Dessa i sin tur är uppbyggda av så kallade kvarkar. Enligt strängteorin är kvarkarna uppbyggda av små, vibrerande strängar. Enligt vår uppfattningsförmåga, dock, är kvarkarna uppbyggda av energi från vibrationer – vilka kommer från strängarna som vi inte kan studera och därför egentligen inte finns…
Strängarna kan vara trådar med två ändar eller slutna ringar. Olika sorters partiklar är helt enkelt olika sorters vibrationer från strängarna. Först sade man att atomen var minst, sedan “öppnade” man den och upptäckte man att det trillade ut ännu mindre saker (elektroner osv). Sedan “öppnade” man dem och upptäckte man att de var uppbyggda av ännu mindre saker – som nu påstås vara gjorda av vibrationer. Att läsa om strängarna och diskutera det med min lärare gör nästan att jag hamnar i en existentiell kris. Jag menar, är vi inte mer än så – bara vibrationer i luften. 

Morfiska fältet: Morphic field: 

A field within and around a morphic unit which organizes its characteristic structure and pattern of activity. Morphic fields underlie the form and behaviour of holons or morphic units at all levels of complexity. The term morphic field includes morphogenetic, behavioural, social, cultural, and mental fields. Morphic fields are shaped and stabilized by morphic resonance from previous similar morphic units, which were under the influence of fields of the same kind. They consequently contain a kind of cumulative memory and tend to become increasingly habitual.

Morphic resonance: The influence of previous structures of activity on subsequent similar structures of activity organized by morphic fields. Through morphic resonance, formative causal influences pass through or across both space and time, and these influences are assumed not to fall off with distance in space or time, but they come only from the past. The greater the degree of similarity, the greater the influence of morphic resonance. In general, morphic units closely resemble themselves in the past and are subject to self-resonance from their own past states.
 

Implicat order: 

The theory of the Implicate Order contains an ultraholistic cosmic view; it connects everything with everything else. In principle, any individual element could reveal “detailed information about every other element in the universe.” The central underlying theme of Bohm’s theory is the “unbroken wholeness of the totality of existence as an undivided flowing movement without borders.”

Just nu behöver jag klienter för min certifiering och erbjuder dig att komma för en personlig taxa 750 (icke yrkesarbetande)- 
980kr (yrkesarbetande) i januari och februari 2015.

Normaltaxan kommer bli från 1.300:- efter certifieringen


Kundberättelser:

En dam med oerhört ont i ryggen fick hjälp efter en kvantfysiksession och vaknar nu, varje dag, utan att ha ont ! Mer än månad efter-fortfarande!

En kollega ville bearbeta och stärka upp förmågan att förhandla och känna sig stark och stå på sig , vilket subtilt märktes redan första veckan!

Jag själv, Sigyn, blev av med knäbesvären efter EN session, med påföljd att jag i fjorton dagar tömde tarmen flera gånger per dag, tömde!

En dam,  50+ kände sig oerhört trött efter en tuff resa och trots vila en hel helg efter, satt tröttheten i, envist. Inom  tio minuter med kvantfysiksessionen- kände hon hur tröttheten bar "lyftes av" och den höll i sig till kvällen, liksom de kommande dagarna!  

En dam, 96, mästare i att oroa sig -glömde helt bort vad det var hon oroat sig för, förut, och kände sig lätt och harmonisk efteråt.

En dam, ca 77, som haft en tuff, tuff familjeseparation efter 12 års kämpande och förnedrande av henne- började sjunga dagen efter utförandet av kvantfysiktimman och-det hade hon inte gjort på över 12 år! Lätt till sinnes och kunde andas skönt samt gå "spatiöst! med benen!
Det kommer mera, det här är bara en del av allt jag redan bevittnat! 


Site Builder drivs av  Vistaprint